Hakkımızda

Hakkımızda

Bankacılık ve uygulamalı finans yüksek lisans programı, bankacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Bankacılık sektörü bir yandan yoğun bir rekabet baskısı altında kalırken  diğer yandan sektörün faaliyet gösterdiği düzenleme çerçevesi de değişmeye başlamıştır.

Son dönemde finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve beli rsizlikleri çoğaltarak “finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır.

Bankacılık aktif ve pasif yönetimi, bankalarda risk yönetimi, banka muhasebesi,bankacılık işlemleri ve teknikleri, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar, finans teorisi, para teorisi, portföy yönetimi, bilanço yönetimi, türev araçlar ve finansal risk yönetimi programda kapsanan bazı konulardır.

Program, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlayacak bir biçimde tasarlanmıştır. Örnek olaylar, yazılı ve sözlü sunumlar, teorik ve ampirik model çalışmaları, borsada sanal ticaret, önde gelen finans kurumlarıyla birebir ilişkiler ve staj olanakları eğitimin teorik ve uygulama boyutlarını pekiştirmektedir.